נפה לקמח חשמלית (סוללה) סלמור עם אישור כשרות צ.מ.ת.

210886

נפה לקמח חשמלית מופעלת בסוללה 

סלמור

עם תעודת הכשר צ.מ.ת. 

₪75.00

דף מידע

אחריותאחריות שנה על ידי חברת סלמור

חוות דעת

אין חוות דעת של לקוח כרגע.

כתוב חוות דעת!

נפה לקמח חשמלית (סוללה) סלמור עם אישור כשרות צ.מ.ת.

נפה לקמח חשמלית (סוללה) סלמור עם אישור כשרות צ.מ.ת.

נפה לקמח חשמלית מופעלת בסוללה 

סלמור

עם תעודת הכשר צ.מ.ת.